Asennustekniikka Katajisto Oy

LVI-HANKIN TUOTTEET

NOPEA JA TEHOKAS TAPA ASENTAA VIEMÄRIPUTKISTO

0400 371199

jätä tekstiviesti yhteydenottoa varten

LVI HANKIN-TUOTTEET

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Lisätietoa CE-merkinnästä koskien Hankin-tuotteita

CE-merkintä velvoite ei koske tuotteita joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia. Hankin-kannakejärjestelmä on innovatiivisen tuotekehittelyn tuloksena syntynyt uudentyyppinen kannakejärjestelmä, jonka suunnittelun lähtökohtana oli parantaa viemäriasennusten laatu- ja ääniteknisiä vaatimuksia. Peruslähtökohta tuotekehittelyssä oli parantaa kerrostalojen rakentamisessa viettoviemärien asennustyön laatua ja tuottavuutta.

Tuotteille jotka eivät ole harmonisoidussa tuotestandardissa voidaan hakea CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin nk. ETA-menettelyn kautta. ”Suomessa on neljä ilmoitettua laitosta, jotka voivat hoitaa CE-merkintä toimenpiteitä. Näistä laajin pätevyysalue on VTT Expert Services Oy:llä, joka voi hoitaa kaikkia ilmoitetun laitoksen tehtäviä kuten testausta, tarkastusta ja sertifiointia.
(Lähde: Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy)

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Tuotekehitysinfo

Hankin – putkikannakejärjestelmän tuotekehittelyn ovat suorittaneet yhteistyössä liperiläinen LVI-alan yrittäjä Hannu Katajisto, Pohjois-Karjalan AKK / Itä – Suomen muovi – metallikeskus ISMM sekä Teknologian kehittämiskeskus TEKES.

Järjestelmä vastaa uuden rakennuslain ääni – ja laatuteknisiin vaatimuksiin ja se on valmis markkinoille vuoden 2000 aikana. Järjestelmä on patentoitu. Lähtökohtana oli tarve työmenetelmien nykyaikaistamiseen.

Hankin – putkikannekejärjestelmä syntyi vuosia kestäneen tuotekehittelyn tuloksena.
Alkunsa se sai ammattimiehen huomioista asennustyömailla. Samaan aikaan kun putkien osat kehittyivät jatkuvasti, asennustavat pysyivät entisellään. Urakoiden venymättömät aikataulut ja tiukat budjetit aiheuttivat yhä lisääntyvästi ongelmia.

Tuotekehittely edistyi laboratorio-olosuhteissa. Tuotekehittelyprojektin kattavana ajatuksena oli synnyttää täysin uudentyyppinen putkenkannatin. Suunnittelussa huomioitiin koko ajan asentaja-ammattilaisen toivomukset ja nykylainsäädännön vaatimukset. Kaikissa työvaiheissa hyödynnettiin huippunykyaikaista CAE (Computer Aidet Ensineering)-tekniikkaa. Esim. tuotesuunnittelu ja prototyökalujen suunnittelu suoritettiin kokonaan 3D – ohjelmistolla. Tuotteen kestävyys, muoto ja materiaalivalinta optimoitiin tietokoneavusteisella lujuuslaskennalla. Näin syntyi käänteentekevä putkikannakejärjestelmä!

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Product development info

The new HANKIN pipe brackets simplity and speed up the installation decisively

The product development of the Hankin pipe bracket system has been realised as a co – operation project of Mr Hannu Katajisto from Liperi, an entrepreneur in the field of heating and ventilation, the North Karelia Polytechnic / the East Finland Injection Moulding and Tooling Engineering Centre IMTEC and the National Tecnology Centre TEKES.

The system complies with the technical reguirements, regarding and quality, of the new construction law, and it will be ready and on the market during the year 2000. The system has been patented.

The Starting Point Was the Need to Modern Working Methods

The Hankin pipe bracket system was completed as the result of product development carrier out during several years. The first ideas emerged as the craftsmen´s observations on building sites. Whereas the components of pipes were continuously developed, the installation methods remained unchanged. Tight deadlines and budgets in contract work increased problems continuously.

Product Development Proceeded in Laboratory Conditions

The main idea of the product development project was to produce a completely new type of pipe bracket. During the planning phase, the wishes of a professional fitter and the reguirements of the current legislation were continuously taken into account. All work phases were completed making use of up to date CAE ( Computer Aided Engineering) technology. For example, product design and the planning of tool prototypes were completely carried out with 3-D software. The durability, form and material choice of the product were optimized using computer – aided strength calculation.
This is how the revolutionary pipe bracket system was born!

Nimesi menee täällä

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Asennusohje

Suunnittele asennus LVI-piirustuksien mukaan asennustasolle.

Piirrä viemärivedon viereen viiva kannakkeiden asennuslinjaksi.

Suunnittele kannakkeiden paikat putkistoon ja lyhennä jalkaosat asennuspaikkaansa viettoprosentti huomioiden. Jalkaosien uritus ja rakenne helpottavat suoraan katkaisemista. Kannakkeiden jalkaosien lyhentämiseen suositellaan muoviputkileikkureita.

Valmista putkisto ja aseta kannakkeita tarvittava määrä.

Nosta putkisto asennuspaikkaan ja kiinnitä ruuvikiinnittimet asennuslinjan mukaisesti ja lopuksi toiset ruuvikiinnittimet vastakkaiselle puolelle.

Vaihtoehtoisesti kannakeosat voidaan kiinnittää asennuslinjaan toisella kiinnitysruuvilla ja painaa putkisto paikoilleen samanaikaisesti taivuttamalla vastakkaisen puolen jalkaosaa. Lopuksi lisäät toiset kiinnitysruuvit ja kiristät.

HUOMIO! Asennettaessa pystysuuntaisia putkistoja ja riippuvia viemäriasennuksia on kannakkeisiin asennettava kansiosat.

Tuotetta käytetään muovisten viemäriputkistojen kannakkeena valuasenteisissa ja LVI-kerroslattia-asennuksissa. Kannake on liukupidintyyppinen joten se mahdollistaa muoviviemärin lämpölaajenemisen vapaassa rakenteessa. Tuote tulee asentaa mahdollisimman pystyasentoon +/- 10 astetta, joka varmistaa tuotteen toimivuuden. Kannakkeen jalkaosia lyhennettäessa tulisi leikkauskohdan kohtisuoruudesta varmistua ja tarvittaessa oikaista pinta. Jalkaosan rakenne tukee suoraa leikkautuvuutta.

Asennuksissa suositellaan käytettäväksi muoviputkileikkuria, esim. Ridgid 1435, leukaväli 20-40 mm tai vastaavia. Lyhennetyt kannakeosat sujautetaan putkistoon sen valmistuksen yhteydessä ja putkisto kannakkeineen kiinnitetään asennustasoon kiinnittimilllä. Kiinnittiminä käytetään yleisruuveja valuvanereihin ja ruuviankkureita betoniin. Kannakkeista asennusjätteet ovat kierrätettävää muoviraaka-ainetta.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖALUE: Liukupidintyyppinen viemärikannake tarkkaan paikan ja korkeusaseman mahdollistavaan asennukseen valuasenteisissa ja LVI-kerroslattia-asennuksissa. Pääasiallinen käyttöalue muoviviemäriasennukset kerrostalorakentamisessa.

ÄÄNITEKNIIKKA: Kannakeosa eristää kiinnittimen ja putkiston toisistaan.

TOIMINTA: Liukupidintyyppinen kannake mahdollistaa muoviviemärin lämpölaajenemisen vapaassa rakenteessa. Korkoasennus leikkaamalla jalkaosia muoviputkileikkurilla. Jalkaosan rakenne tukee suoraan leikkautuvuutta.Asennustyötä ei suositella alle -20 C° lämpötiloissa. Kannakkeen lämmönkesto sama kuin muoviviemäreillä.

MATERIAALI: Raaka-aine PE-HD ruiskupuristustuote

KIERRÄTYS: 02 PE-HD

TUOTESUOJAUS: PAT.FI 92429

Tuotekehittely yhteistyössä Asennustekniikka Katajisto Oy, ISMM ja Teknologian kehittämiskeskus TEKES.

VALMISTUS/MARKKINOINTI:
ASENNUSTEKNIIKKA KATAJISTO OY
Puhelin 0400 371199
info@lvi-hankin.fi

Installationsanvisning

Planera installationen på installationskonsolen enligt VVS-ritningarna.

Rita ett sträck bredvid avloppsförläggningen som installationslinje för upphängningarna.

Planera upphängningarnas placeringar i rörledningarna och förkorta fotdelarna till sin installationsplats med hänsyn till lutningsprocenten. Fotdelarnas skåror och konstruktion underlättar en rak kapning. Vi rekommenderar röravskärare för plastför vid förkortning av upphängningarnas fotdelar.

Lyft upp rörledningarna till installationsplatsen och fäst gängfixturerna enligt installationslinjen. Fäst till slut ytterligare gängfixturer på den motsatta sidan.

Alternativt kan du fästa upphängningsdelarna med en ytterligare gängfixtur vid installationslinjen och trycka rörledningarna på plats genom att samtidigt böja på fotdelen av den motsatta sidan. Sätt i ytterligare gängfixturer och dra åt.

OBS! Vid installation av vertikala rörledningar eller hängande avloppsinstallationer ska upphängningarna utrustas med lock.

Produkten används som upphängning i avloppsrör av plast vid gjutinstallationer och VVS-våningsgolvinstallationer. Upphängningen är av typ glidfäste som medger rörets värmeutvidgning i en fri konstruktion. Installera produkten så vertikalt som möjligt (+/-10 grader) för att säkerställa dess funktion. Kontrollera vid avskärning av upphängningens fotdel att kapsnittet är vinkelrätt. Justera snittet vid behov. Tack vare fotens konstruktion är det lättare att göra snittet rakt.

Vi rekommenderar att vid installationer använda röravskärare för plaströr, t.ex. Ridgid modell 1435 med ett skjutmått på 20–40 mm, eller motsvarande. Trä in de förkortade upphängningarna i rörledningarna i samband med deras framställning och fixera rörledningarna och upphängningarna med fästen på installationskonsolen. Använd som fästen universalskruvar i gjutplywood och skruvankare i betong. Avfallet från monteringen av upphängningarna består av returplast.

HANKIN 110 AVLOPPSUPPHÄNGNING LVI-3231484
HANKIN 75 AVLOPPSUPPHÄNGNING LVI-3231483

TEKNISKA DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avloppsupphängning av typ glidfäste för en installation som möjliggör exakt plats och höjd i gjutinstallationer och VVS-våningsgolvinstallationer. Används huvudsakligen vid installation av avloppsrör av plast vid höghusbyggen.

LJUDTEKNIK
Upphängningsdelen isolerar fästet och rörledningarna från varandra.

FUNKTION
En upphängning av typ glidfäste medger plastavloppets värmeutvidgning i fria konstruktioner. Klackinstallation genom att kapa fotdelarna med en röravskärare för plaströr. Tack vare fotdelens konstruktion är det lättare att göra snittet rakt. Installationsarbetet rekommenderas inte vid temperaturer under -20 °C. Upphängningens värmemotstånd är detsamma som hos plastavloppen.

MATERIAL
Råmaterial PE-HD, formsprutningsprodukt

ÅTERVINNING
PE-HD

PRODUKTSKYDD
Pat. FI 92429

Produktutveckling i samarbete med företaget Asennustekniikka Katajisto Oy, ISMM och Teknologiska Utvecklingscentralen TEKES.


TILLVERKNING/MARKNADSFÖRING:
ASENNUSTEKNIIKKA KATAJISTO OY
Tel. +358 400 371 199
info@lvi-hankin.fi

Yhteystiedot

Puhelin

0400 371199 (lähetä tekstiviesti yhteydenottoa varten)

Sähköposti

info@lvi-hankin.fi

Osoite

Ylämyllyntie 89, 80400 YLÄMYLLY